top of page

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prioritatea noastră este să protejăm și să respectăm confidenșialitatea datelor dvs. personale cât timp ne vizitați si utilizați site-ul nostru. Încercăm să protejăm și să ne luăm toate măsurile de securitate pentru protejarea datelor personale ale fiecăruia. Această politică stabilește regulile și domeniul de aplicare al prelucrării datelor de către noi a datelor dvs și drepturile și responsabilitățile conexe

 

Ce este GDPR și ce înseamnă pentru tine?

GDPR (General Data Protection Regulation) este un subiect dezbătut intens în cadrul firmelor. Începând cu data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice cu privier la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dat,e va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.

Toate organizațiile - guvernamentale, non-profit sau care oferă bunuri și servicii in UE sau care colectează și analizează date cu privire la rezidenții UE, trebuie să protejeze datele personale – oriunde ar fi transmise, prelucrate sau stocate.

SC FLAMART PROJECT SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului 2016/679/UE, care îți oferă mai multe avantaje și drepturi:

 • Confidențialitate

 • Conformitate

 • Securitate

 • Transparență

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

            Ca vizitator al site-ului flamart.ro  , datele dvs cu caracter personal pe care le oferiți în mod direct, prin utilizarea site-ului, ar fi datele din cadrul secțiunii de înregistrare, finalizare comandă, comentarii sau prin orice mojloc de comunicare prin care ne contactați, în relațiile cu firmele de curierat, furnizând doar datele cu caracter personal necesare livrării produselor la clientul final al companie

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Flamart Project va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este nevoie pentru realizarea scopurilor menționate mai sus. Dacă vă retrageți consimțământul pentu prelucrarea datelor personale, noi vom înceta prelucrarea acestora.

 

Ce drepturi am?

Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de ștergere a datelor personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor – să corectați sau să rectificați datele dumneavoastră personale. De asemenea puteți face modificări pe cont propriu după ce vă conectați pe site, din secțiunea „Datele mele” (dreptul de acces, art. 16 GDPR),

 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal solicitand acest lucru  fără a indica motivul și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),

 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),

 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),

 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).

 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Pentru orice inforamții și întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor prezentate mai sus vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@flamart.ro

Această pagină folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații în legăturp cu acestea și modul lor de utilizare vă rugăm să accesați Politica cookie.

bottom of page